Kajakowa Kraina wokół Lublina

sie 23, 2010

 

Rozwój turystyki jest jednym z celów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. LGD realizuje liczne działania służące rozwojowi turystyki. Jednym z nich było spotkanie, w którym udział wzięli właścicieli gospodarstw agroturystycznych, stadnin i klubów jeździeckich, wypożyczalni sprzętu turystycznego.

  

 

Spotkanie miało miejsce 20 sierpnia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Czterdziestu uczestników spotkania zapoznało się z działaniami podejmowanymi przez LGD w zakresie rozwoju turystyki aktywnej i agroturystyki na naszym obszarze. Zaprezentowane zostały projekty z dziedziny turystyki, które uzyskały dofinansowanie za pośrednictwem LGD. Relacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Zaprezentowane działanie „Male projekty” w połączeniu z zachęcającymi do składanie wniosków relacjami osób, które takie działanie już podjęły skłoni – być może – kolejne osoby związane z turystyką do podjęcia działań mających na celu jej rozwój.

Nowa oferta turystyczna – spływ kajakiem po Bystrzycy na odcinku Piotrowice – Prawiedniki stanowił niezwykle ciekawy element spotkania. Dla licznych osób pokonanie dwuosobowym kajakiem meandrów i rwącego chwilami nurtu rzeki było nie lada wyzwaniem i fascynującym, nowym doświadczeniem. Kajakarze zwracali uwagę na zaskakujące piękno terenów widzianych z nowego dla nich punktu, jakim jest Bystrzyca.

Wspólne ogniska na zakończenie spotkania było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń między właścicielami gospodarstw agroturystycznych, firm i osób działających na rzecz turystyki o możliwościach stworzenia ciekawej oferty turystycznej w oparciu o możliwości, jakie dają istniejące zasoby przyrodnicze i historyczne obszaru LGD.